Corporate Management Software

โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ

ทันสมัย ใช้งานง่าย ตอบโจทย์
Life Style ยุคดิจิตอล

No more integrated painful

บริหารจัดการ งานขาย งานซื้อ และ คลังสินค้า ในระบบเดียว

Sales Management

บริหารจัดการแผนกขาย เอกสารงานขายใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รายงานสรุปผล

Purchase Management

บริหารจัดการแผนกจัดซื้อ เอกสารงานซื้อใบ PO รายงานสรุปผลการสั่งซื้อ

Inventory Management

บริหารจัดการคลังสินค้า การทยอยส่ง ทยอยรับสินค้า เอกสารคลังสินค้า DO, GR

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

สร้างเอกสารง่าย

ประหยัดเวลาในการสร้างเอกสาร ไม่ต้องรันเลขเอกสารเอง ได้เอกสารที่ถูกต้อง และ สวยงาม เอกสารครบถ้วนสำหรับทุกแผนก เช่น ใบเสนอราคา (Quotation) , ใบสั่งขาย (Sales Order), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบส่งสินค้า (Delivery Order) , ใบรับสินค้า (Goods Receipt)

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

เช็คสต็อคได้แบบเรียลไทม์

เพิ่มความคล่องตัวให้พนักงานขาย สามารถเช็คสต็อคได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา เปิดเอกสารให้ลูกค้าได้ทันที ให้พนักงานขายปิดการขายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

สืบค้นข้อมูลได้ง่าย ป้องกันการสูญหาย

ข้อมูลถูกเก็บไว้บน Cloud ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยป้องกันการสูญหาย และ สืบค้นข้อมูลได้ง่ายเมื่อเอกสารอยู่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

รองรับการทยอยรับ – ส่งสินค้าแบบเป็นรอบ

รองรับการทยอยรับสินค้าจาก supplier และ ส่งสินค้าให้ลูกค้า เป็นรอบ และ สามารถตรวจสอบได้ว่าได้มีการรับ – ส่งสินค้าครบถ้วนตามข้อตกลงแล้วหรือยัง

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

ระบบจัดการ Barcode

สร้าง Barcode ให้สินค้าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ และ ติดตามสินค้า

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

Mobile Computer เพิ่มความรวดเร็ว และ แม่นยำ

ระบบ Mobile Computer ทำงานร่วมกับตัว Software ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้การสแกนสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้าทำได้ง่าย และ รวดเร็วยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

คาดการณ์และวิเคราะห์ได้ดีขึ้น

ดูรายงานสรุปผลได้ทันที แบบเรียลไทม์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุง การทำงาน และ ประกอบการตัดสินใจ

ฟังก์ชั่นเด่น CodexERP

ปรับเปลี่ยนได้ ให้เหมาะกับคุณ

รองรับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมบางฟังก์ชั่น ให้สอดคล้องกับ ธุรกิจ และ การทำงานของบริษัทคุณ

ทำไมต้องเลือก CodexERP

จุดเด่นของ โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร CodexERP

ง่าย

ใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว และ สะดวกมากขึ้น

ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

ทีมงานดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดอายุ

ทันสมัย และ คล่องตัว

ทำงานแบบทันสมัยที่ไหนก็ได้ แบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ lifestyle ยุคดิติตอล

ปลอดภัย

Datacenter ที่มีมาตรฐาน ISO 27001, 27701 พร้อมระบบสำรองข้อมูล(Backup)

เป็นหนึ่งเดียว

ทุกแผนกทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ ทำให้ขั้นตอนการทำงานลดลง

พร้อมที่จะพลิกโฉมธุรกิจคุณแล้วหรือยัง

ติดต่อเพื่อสอบถาม หรือ ขอคำปรึกษา ฟรี!